Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Spild af penge

LÆSERBREV: af regionsrådsmedlem Kristian Grønbæk Andersen om civilretlig erstatningssag mod Carl Holst

I september 2015 kom det frem, at Christian Ingeman var ansat i direktionssekretariatet i regionen. Der var klare indicier på, at Christian Ingeman var ansat som spindoktor for Carl Holst, og at det skete under dække af, at han skulle udvikle projekt "Smart velfærd". Det var et "varmluftsprojekt", som der blev holdt fine skåltaler for, men som ingen har hørt om de sidste to år.

Statsforvaltningen så på sagen og konstaterede, at der var sendt et ikke uvæsentligt antal mail fra Christian Ingemans pc i det tidsrum af dagen, som de fleste opfatter som arbejdstiden. Statsforvaltningen konkluderede ikke særlig overraskende, at det ikke ville være lovligt, at en medarbejder udfører valgkamparbejde for regionsformanden i arbejdstiden.

Efter flere forsøg nåede Carl Holst frem til spindoktorhistorien om, at Christian Ingeman havde en flextidsordning, uden fast fixtid eller registrering af, hvornår han arbejdede for regionen og hvornår han i sin fritid arbejdede personligt for Carl Holst. Det står naturligvis enhver medarbejder frit for, at arbejde for en politiker i sin fritid, men det påkalder sig en naturlig opmærksomhed, hvis medarbejderen sidder tæt på det politiske beslutningsniveau.

Sagen blev overgivet politiet, som efter halvanden års efterforskning er nået frem til, at anklagemyndigheden ikke tror, at de kan overbevise en dommer om, at Carl Holst spindoktorhistorie med sikkerhed er forkert.

Tilbage står så, om regionen bør rejse en privatretslig erstatningssag. Hjertet siger ja, men fornuften siger nej.

Ved en erstatningssag skal der tages stilling til, om regionen har lidt et tab, og om Carl Holst kan gøres personlig ansvarlig for tabene. Et langt stykke hen ad vejen er bevisbyrden den samme som i en straffesag. Vi kan muligvis finde et par ting, som måske kan udløse erstatning, men det er i titusindkroners klassen. Alene vurderingen af, om der kan rejses en sag, vil hurtigt løbe op i hundredetusindkroners klassen. Taber regionen sagen (det mest sandsynlige udfald), vil regionen skulle betale både egne og Carl Holsts sagsomkostninger. Det vil løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Derfor siger min fornuft nej til at føre en civilretslig erstatningssag.

Carl Holst er hverken blevet dømt eller frifundet. Sagen er juridisk faldet på grund af bevisets stilling. Det er dog ikke det samme, som at Carl Holst ikke er blevet straffet for sin torskedumme beslutning om at lade direktionen ansætte Christian Ingeman. Carl Holst har i næsten to år været i mediernes vridemaskine. Selvforskyldt, men straffen har været hård og den er ikke fastsat ud fra klare kriterier og med en klar tidsgrænse.

Jeg synes, at "mediestraffen" nu må være udstået. Ganske vist vil Carl Holst navn for altid være knyttet til denne sag, ligesom spindoktorhistorien om "barnebrude" altid vil være knyttet til Inge Støjberg og tilsammen være knyttet til Venstres til tider særegne fortolkning af gældende love.