Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

PÆDAGOGER – vigtigere end de tror

Antallet af børn og unge med stress og depression er voksende. Skal det derfor lykkes for os at få de børn med, som i dag bliver tabt i barndommen og ender med depressioner, selvmordstanker og behov for psykiatrisk hjælp, så skal kommune og region samarbejde. Det er derfor magt påliggende for mig at slå et slag for et øget samarbejde og for flere uddannede pædagoger i institutionerne. Det vil være den bedste måde at forebygge psykisk sygdom hos mange unge. 

 

Hvert år oplever et par hundrede børn alene her i kommunen - eller 50.000 på landsplan – at deres mor eller far bliver ramt af en psykisk sygdom. Alligevel bliver børnene oftest overset som pårørende og sjældent tænkt ind i handleplaner mv. Værst er det for dem, som søger ind i sig selv, da pædagogerne ofte kun har tid til de udadreagerende børn for at sikre ro. 

 

Jeg vil derfor opfordre til ansættelse af flere pædagoger og brug af børnegrupper, hvor børnene møder ligesindede, oplever at de ikke er alene og kan få nogle redskaber til at håndtere mors eller fars sygdom. Tanken er, at der etableres et systematisk tilbud i tilknytning til en eller flere nærliggende folkeskoler.  I regionalt regi vil jeg arbejde for at tilbyde de unge på ungdomsuddannelserne, som har behov for det, anonyme samtaler med det formål at mindske den omfattende mistrivsel. Efteruddannelse af sundhedspersonale mv. Desuden skal der arbejdes for at øge samarbejdet mellem kommuner og regioner.

 

I Radikale Venstre har vi netop på vores landsmøde besluttet at arbejde for, at sygehusene via lovgivning skal forpligtes til at tage bedre hånd om børn af alvorligt syge, som man også har indført det via lov i flere af vores nabolande. I følge foreningen Børn, Unge og Sorg er det lige så belastende at vokse op med en alvorligt syg forælder, som det er, at forælderen dør. Og børn, der er pårørende, har en øget risiko for selv at udvikle psykiske lidelser. Derfor skal der gøres noget nu. Vi kan lade os inspirere af vores nabolande, hvor der i højere grad spørges ind til patientens eventuelle børn, tilbyde råd og vejledning om støtte til børnene og vurdere støttebehovet hos barnet samt henvise videre efter behov. Mens det forebyggende arbejde bl.a. bygger på et tilstrækkeligt antal dygtige, kvalificerede og uddannede pædagoger

 

Når psykisk sygdom rammer – rammer det hele familien. Det skal vi huske, når vi laver politik på området.