Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

Organisation

Regionsforsamlingens formål og opgaver er:

  • At lede Radikale Venstres arbejde i Region Syddanmark i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter
  • At koordinere og understøtte aktivitet i kommuneforeninger
  • At koordinere Radikale Venstres aktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalg
  • At opstille kandidater til regionsrådsvalg, samt planlægge og gennemføre valgkamp i samarbejde med kandidaterne
  • At følge, støtte og vejlede de valgte radikale regionsrådsmedlemmer
  • At fremme samarbejdet mellem radikale regionsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • At afholde offentlige og interne politiske arrangementer for at oplyse om og udvikle Radikale Venstres politik

 

DELEGERETMØDET

Delegeretmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Radikale Venstre i regionens område har møde- og taleret. Stemmeret har de af kommuneforeningerne valgte delegerede i forhold til det antal medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent senest den 15. marts i det år, hvor delegeretmødet afholdes.

Det ordinære årlige delegeretmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni.

 

BESTYRELSE

Imellem delegeretmøderne ledes regionsforsamlingen af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en repræsentant for hver kommuneforening i regionen.

Valgte regionsrådsmedlemmer og 1 repræsentant for Radikal Ungdom tiltræder bestyrelsen uden stemmeret.

 

FORRETNINGSUDVALG

Forretningsudvalget har til opgave at lede forsamlingens arbejde mellem bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, sekretæren, kassereren, samt 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på det konstituerende bestyrelsesmøde.